The Radermacher Sale Catalogue    by
Anna Simoni

 
 
 
 • Introduction

 • Identifications

 • References

 • Theologi

 • Juris Consulti

 • Medici

 • Historici/Misc.

 • Hispanici & Italici

 • Gallici

 • Anglici

 • Germanici

 • Belgici

 • Incompacti
 • Italici
 • Fasciculi

 •  
  Libri Belgici in Quarto move cursor over code
  in right-hand column
  for identification of title

  [I4r=p.71]

  1    Den Bybel/ Delft 1581.B100
  2     Cronijcke van Brabant/ etc. tot 1530. t'Antwerpen.V13
  3     Der Griecken op en onderganck/ door Andream de Meester/ Dort 1599.M57
  4     De beginselen der Weegh-const/ door Symon Stevin 1586. Leyden.S133
  5     Verdedingh vande Leere en Eere der Ghereformeerder Kercken/ door Jacobum Triglandum/ Amst. 1616.T60
  6     6 Boecken Henrici Bullingeri tegen de Weder-doopers/ Embden 1569.B341
  7     Catechismus soo inde Pfalts ende Nederlandt gheleert wort/ Middelburgh 1611.H11
  8     Protocol ghehouden te Embden/ Embden 1579.P135
  9     Protocol van Franckendal 1571.P136
  10     Idem Ibidem.P136
  11     Schriftelijcke conferentie in 'sGraven-hage/ Hage 1612S56
  12     Conste van ter Zee te varen/ door Pieter de Medina/ Antwerpen 1580.M55
  13     Reken-boeck op Silver en Gout.?
  14     Apothegmata Christiana/ door Willem Boudart/ Deventer.B29
  15     Wtlegginghe Hen. Bullingering vande Openbaringe Joannis 1567.B337
  16     Martelaers Boeck/ Dort 1579.H1
  17     Wtlegginghe door Jan Napier vande Openbaringhe Joannis 1600.N2
  18     Cronijcke van Zeelandt/ t'Antwerpen 1551.R19
  19     Privilegien van Amsterdam 1597.A59
  20     [1] Het Ampt der Kercken-dienaren/ door Ant. Waleum 1615. Middelburgh. [2] Item grondelijck bericht vande beroepinge der Predicanten.W2;
  A11
  21     [1] Instructie vanden Hove van Hollandt/ Zeelandt/ ende Vrieslandt/ Haghe 1594.H60
    ↑ top
  [I4v=p.72]
       [2] Item Placcaet op de successien ab Intestato/ 1602. Hage.H59
  22     [1] Ordonnantien op't administreren vande Justitie van Antwerpen/ Antwerpen 1576. [2] Item van Gent/ tot Gent 1575.A67;
  ?
  23     Costuymen van Cortrijck/ Gent 1558.C186
  24     Kercken ordeningh/ Delft 1612.N7
  25     [1] Apologia teghen de Weder-doopers tot Groeninghen/ Groenin. 1602. [2] Item vorlouffer der Stadt Embden 1602.A75;
  E10
  26     Corte verantwoordinghe der Predicanten van Dort op seker schrift Adolphi Venatoris/ 1613.B34
  27     Kercken-ordeningh van Wtrecht/ tot Wtrecht 1612.U19

  ← Belgici folio

  Belgici octavo &c. →
  ↑ top
   
  Rademacher Catalogue Website
  By Marja Smolenaars, April 2007
  Mouseover balloons by overLIB