The Radermacher Sale Catalogue    by
Anna Simoni

 
 
 
 • Introduction

 • Identifications

 • References

 • Theologi

 • Juris Consulti

 • Medici

 • Historici/Misc.

 • Hispanici & Italici

 • Gallici

 • Anglici

 • Germanici

 • Belgici

 • Incompacti
 • Italici
 • Fasciculi

 •  
  Libri Belgici Incompacti move cursor over code
  in right-hand column
  for identification of title

  [K2v=p.75]

  [1]    8. Exemplaren der Christlijcke antwoordt op den eersten boeck der lasteringen van twee Apostaten Mattheus de Lannoy ende Henric Permetier 1583.D5
  [2]     7. Exemplaren van eenen brief gheschreven aende Herders vande Confessie van Auxborch/ 't Antw. 1567.C178
  [3]     2. Exemplaren/ Verhael vande rechte middelen om soo wel den stant vande gemeene sake als de Religie inde Nederlanden te moghen behouden 1584.V34
  [4]     Fr. Gomari waerschouwinghe over de vermaninghe R. Donteclock/ Leyden 1609.G90
  [5]     Verantwoordinghe van Seb. Franc. tegen P. Marnix.V29
  [6]     Corte ontschuldinge der Nederlantscher Christenen teghen de valsche beschuldingen harer vyanden.C181
  [7]     Teghen bericht op eenen brief over een wyle gedruct achter een boecxken vande uytterlijcke Kercke Godts 1582.C194
  [8]     Zeepe op de vlecken ghestroyt P. Lambert Daneus 1582.C169
  [9]     Sentbrief Caspar Coolharts aende dienaren van Godts woort in Zuyt en Noort Hollant.C165
  [10]     2 Exemplaren vande antwoorde der Dienaren ende Ouderlinghen des woorts der Kercken van Hollant/ onlangs vergadert gheweest zijnde te Haerlem/ aen de Heeren Staten des selven Lants/ Delft 1582.A68
  [11]     Der siecken Troost 1543.G80

  ← Belgici octavo &c.

  Incompacti →
  ↑ top
   
  Rademacher Catalogue Website
  By Marja Smolenaars, April 2007
  Mouseover balloons by overLIB