The Radermacher Sale Catalogue    by
Anna Simoni

 
 
 
 • Introduction

 • Identifications

 • References

 • Theologi

 • Juris Consulti

 • Medici

 • Historici/Misc.

 • Hispanici & Italici

 • Gallici

 • Anglici

 • Germanici

 • Belgici

 • Incompacti
 • Italici
 • Fasciculi

 •  
  Libri Belgici in Folio move cursor over code
  in right-hand column
  for identification of title

  [I3r=p.69]

  1    Eenighe Boecken uyt den Bybel metter handt op Parquement gheschreven 1360.Ms
  2     Harmonia op Mattheum/ Marcum/ ende Lucam/ door Jan Calvin. Item de Handelinghe der Apostelen/ overgeset door Joannem Florianum/ t'Antwerpen 1582.B203
  3     Spieghel der Zee-vaert/ door Lucas Janssen Waghenaer/ Leyden 1584.W1
  4     [1] 5. Boecken van Architectur Sebastiani Serlij/ Antwerpen 1553. [2] Item Theatrum Instrumentorum et Machinarum Ja-S69
    ↑ top
  [I3v=p.70]
       cobi Besseni del Phinatis. Cum Franc Beroadi figurarum declaratione Demonstrativa/ Lugd. 1578.B58
  5     Jans de Vrise Perspective/ Lugduni Batavorum.V95
  6     Tijt-tresoor door Paulum Merulam/ Leyden 1614.M98
  7     Cronijck van Emanuel van Meteren tot Anno 1608. 28 Boecken.M100
  8     Cronijck van Emanuel van Meteren 19 Boecken tot 1598. Delft.M99
  9     2 Deel der Cronijck van Emanuel van Meteren/ vant 20 tot 31 Boeck/ tot Anno 1610. ongebonden.M101
  10     Cronijck van Hollant/ Zeelant/ en Vrieslant/ van Adam af tot Anno 1517. na Christi geboorte/ geextendeert tot Anno 1594.C119
  11     5 Boecken Boetij/ ghedruckt te Gent 1484.B245
  12     Oorspronck der Nederlantscher Oorlogen/ door Pieter Bor/ Hage 1603.B257
  13     [1] Voyage van Jan Hugen van Linschoten/ Amst. 1596. [2] Item van't In-comen en revenu des Conincks van Spaengien.L66;?
  14     Architecture Jans en Pieter de Vriese.V94
  15     Legende van St. Francois/ Antwerpen 1518.W40
  16     Predicatien Joannes Tauleri/ op alle Sondaghen en Feest-daghen van't Jaer 1565. Francfort.T7
  17     Cruyt-boeck van Mathias de Lobel/ 't Antwerpen by Plantin 1581.L94
  18     Cruyt-boeck van Rembertus Dodoneus/ Leyden 1601.D46
  19     Jan Bottelier of somme rurael/ Delft 1483.B267
  20     Keyserlijcke en Conincklijcke Rechten/ te Gent 1559.N6
  21     Boeckhouders const door Jan Ympijn/ 1543. Antwerp.Y1
  22     Hollantsche Rijm-cronijck/ t'Amsterd. 1591.S142
  23     Aenwijsinge om de Teecken-const te leeren/ Hage 1611.?

  ← Germanici incompacti

  Belgici quarto →
  ↑ top
   
  Rademacher Catalogue Website
  By Marja Smolenaars, April 2007
  Mouseover balloons by overLIB